Tymor 2014-2015

 

Llywydd AnrhydeddusMrs Mair Roberts
CadeiryddMrs Meinir Jerman (612361)
Is-GadeiryddMrs Rhiannon Lloyd (621229)
YsgrifennyddMrs Mair Thomas (810511)
Is-ysgrifennyddMrs Jean Jones (613743)
TrysoryddMrs Ann Vittle (613064)
 
Rhaglen

 

Medi 28Dydd Sul am 10.00 o’rgloch. Gwasanaeth y Chwioryddyng ngofal y Cadeirydd, Mrs MeinirJerman.
Hydref 23Swper y Cynhaeaf:“Y Llwybr Llaethog” – Noson yngnghwmni Ms Megan Hayes.
Tachwedd 27Noson yng nghwmniMr Lyndon Lloyd.Y testun: “D. O. Evans,Rhydcolomennod”.
Rhagfyr 18Dathlu’r Nadoligynghyd â’r Gymdeithas Ddiwylliadol2015
Ionawr 22Noson yng nghwmniMr Emyr Hywel.Y testun: “D. J. Williams”.
Chwefror 26Noson Gawl.Adloniant: “Yr Egin a Flagurodd”.Ymuno â’r GymdeithasDdiwylliadol.
Mawrth 26Pryd o fwyd yngNgwesty’r Cliff.Gŵr Gwadd: Mr Peter HughesGriffiths, Caerfyrddin.

© Hawlfraint Capel Mair    Adref  |  Polisi Preifatrwydd