1803-1805Adeiladu Capel Mair, yn ferch eglwys i Fethel, Trewyddel, fel addoldy i'r Annibynwyr yn Aberteifi.
1812-1865Daniel Davies: brodor o Drewyddel, a weinidogaethodd yma hyd ei ymddeoliad yn 1865, yn 85 oed.
1865-1874William Davies: ordeiniwyd yma yn Ebrill 1865, a derbyniodd alwad  i weinidogaethu yn Llandeilo yn 1874.
1876-1908

Thomas J. Morris: wedi ei sefydliadau my Mehefin 1876, bu'n weinidog yma hyd ei farwolaeth yn Rhagfyr 1908

1910-1935

T. Esger James: wedi ei sefydlu yn Chwefror 1910, bu'n weinidog yma hyd ei ymddeoliad yn 1935.

1939-1977

D. J. Roberts, B.A., B.D.: wedi ei sefydlu yn Chwefror 1939, bu'n weinidog yma hyd ei ymddeoliad yn Awst 1977.

1977-1984

Ieuan Davies, B.A., B.D.: wedi ei sefydlu yn Hydref 1977, bu'n weinidog yma hyd iddo dderbyn galwad i'r Tabernacl, King's Cross, Llundain yn Ebrill 1984.

1986-1993

J.Arwyn Phillips, B.A., B.D., M.Th., M.Phil.: wedi ei sefydlu yn Hydref1986, bu'n weinidog yma hyd ei farwolaeth annhymnig ym Mehefin 1993.

1998-

Irfon C. Roberts, B.A.: sefydlwyd yn weinidog ar eglwysi Capel Mair a Bethania (B), Aberteifi, Ebrill 1998.

 

 

© Hawlfraint Capel Mair    Adref  |  Polisi Preifatrwydd