Cydnabyddiaeth o ddiolch oddi wrth elusennau ar roddion ariannol a gyfrannwyd gan yr eglwys.

Ambiwlans Awyr Cymru
Ystafell Fyw Caerdydd
Alzheimers Society
Cyngor Tref Aberteifi
Ffrindiau Cartref Yr Hafod
Friends Of Brondesbury Lodge

© Hawlfraint Capel Mair    Adref  |  Polisi Preifatrwydd