Gwenidog

Y Parchedig Irfon C. Roberts B.A.

 

Ysgrifennydd

Mr Wynford Jones

 

Trysorydd

Mrs Delyth Thomas

Ysgrifennydd Arianol

Mr Gareth Evans

 

Diaconiaid

Mrs Meinir Jerman

Mrs Jean Jones

Mr Gareth Evans

Mrs Ann Vittle

Dr Dyfed Elis-Gruffydd

Mrs Rhianon Lloyd

Mrs Delyth Thomas

Mrs Anne Hughes

 

Organyddion

Mrs Beti Emanuel

Mrs Valmai Phillips

Mrs Mair Thomas

Mrs Anne Hughes, A.L.C.M

Mrs Lynnne Hughes

Mr Rhys Griffiths

 

Ceidwad Y Capel

Mrs Lynne Davies

 

© Hawlfraint Capel Mair    Adref  |  Polisi Preifatrwydd