Cafwyd dechreuad rhagorol wrth i aelodau Cymdeithas Capel Mair gynnal eu cyfarfod cyntaf am y flwyddyn.  Y siaradwr gwâdd oedd Ken Griffith, un o aelodau ffyddlon yr eglwys  a bardd adnabyddus yn yr ardal a thu hwnt. Siaradodd ar gefndir ei gerddi gan ein llonni â’i ffraethineb iach a naturiol. Gwledd o noson oedd hon mewn mwy nag un ystyr gan i bawb fwynhau y wledd ar y byddau a  baratowyd ar eu cyfer gan Lynne Davies, Tŷ Capel.

 

IMG 4351

© Hawlfraint Capel Mair    Adref  |  Polisi Preifatrwydd