Daeth tymor arall o’r Gymdeithas Ddiwylliadol i ben drwy gynnal ein barbiciw blynnyddol ym Mhentwd cartref Ann a Dilwyn ac maen diolch iddynt am ein croesawu unwaith eto ac am eu gwaith caled yn paratoi ar ein cyfer.

 

Bu’r (chefs) Gareth a Delwyn yn brysur yn coginio byrgers, stec a selsig gyda cymorth y merched a oedd wedi paratoi’r wledd o’n blaen ar y byrdda

 

Diolchwyd i bawb gan Dyfed llywydd y gymdeithas a cyflwynwyd tusw o flodau i Ann gan Geinor ein ysgrifenyddes.

 

Diolch am noson braf o heulwen haf, y cwmni diddan a’r cymdeithasu o gylch y byrddau.

 

Diweddglo arbennig i dymor llwyddiannus iawn .

 

IMG 0941 

 

IMG 0942 

 

IMG 0943 

 

IMG 0944 

 

IMG 0945 

 

IMG 0946 

 

IMG 0947 

 

IMG 0948 

 

IMG 0950a 

 

 

IMG 0951a 

 

© Hawlfraint Capel Mair    Adref  |  Polisi Preifatrwydd