Nos Fercher, Gorffennaf 3. daeth oddeutu 30 o aelodau y Gymdeithas at ei gilydd i fwynhau barbeciw ar aelwyd Gareth a Mer Evans, Tegryn, Llangoedmor.  Derbyniwyd croeso twym galon gan y ddau a darparwyd gyda chymorth cyfeillion wledd o ddanteithion ar ein cyfer. 

Mawr oedd y mwynhad gafwyd wrth flasu tri math o gig wedi eu coginio'n ofalus gan y dynion a'r pwdin roulade a tharten afal - paned o de a bara brith a pice ar y maen i goroni'r cyfan. 

Y mae hon yn noson a gynhelir yn flynyddol ac edrychir ymlaen yn eiddgar at yr un nesaf.  Noson at ddant, ac wrth fodd calon paw, gyda phob un yn ymlacio wrth gymdeithasu o gylch y byrddau mewn awyrgylch gwbl anffurfiol. 

Diolch am gwmni diddan a hapus y ffyddloniaid.

 

 

IMG 0942 

 

IMG 0943 

 

IMG 0944 

 

IMG 0945 

 

IMG 0946 

 

IMG 0947 

 

  

 

© Hawlfraint Capel Mair    Adref  |  Polisi Preifatrwydd