Cafwyd oedfa arbennig ar nos Sul Rhagfyr 22 yng nghwmnni ieuenctid a phlant yr egwyl. Creuwyd naws y Nadolig mewn darlleniadau ac eitemau a'r gynulleidfa yn ymuno i ganu'r carolau. Cyflwynodd y Parchedig Irfon Roberts cerdyn a rhodd ar ran yr Eglwys i Mrs Ann Vittle i ddangos ei gwerthfawrogiad o’i hymrwymiad i’r Ysgol Sul ar hyd yr holl flynyddoedd.  Cyfarchiwyd hi mewn pennillion gan Ken Griffiths Y Graig.

 

Bydd rhai yn cael y doniau

I lonni plant di-ri,

Drwy ddweud am stori'r Iesu

A'i gariad atom ni.

 

A'ir hanes yn eu cymell

I droedio'r llwybr cul,

Oherwydd iddynt gofio

Am wersi'r Ysgol Sul.

 

Mae diolch sawl cenhedlaeth

Fan yma'n dal mor driw,

Am i chi roi o'ch calon

A'u gwneud yn blant i Dduw

 

 

IMG 1499 

 

Cyflwynodd y gweinidog Feibl i bob un a gymerodd rhan yn yr oedfa. Cafwyd cyfle i gymdeithasu dros cwpaned o de a mins pei ar ddiwedd yr oedfa. 

 

BBQ 3 

 

Dathlu’r Nadolig yng nghwmni plant a phobl ifanc yr Eglwys. 

 

© Hawlfraint Capel Mair    Adref  |  Polisi Preifatrwydd