Parti dathlu pen-blwydd  Mrs Iris Smith yn 100 oed yng Nghartref Brondesbury, Aberteifi, 11 Medi 2021. Ymaelododd Mrs Smith a’i phriod, y diweddar Sidney Smith, yng Nghapel Mair, ar Sul y Pasg, Ebrill 1963. Bu’r ddau ohonynt yn ffyddlon a gweithgar yn ein plith. Gwelir isod luniau ohoni ar y diwrnod gyda’i meibion Wyn a Hywel a chyda’r gweinidog a’i briod yn cyflwyno blodau a darllen cyfarchiad ar ran yr aelodau. Diolch i Mrs Mair James am anfon y cyfarchiad ac i Mrs Meifis Griffiths an drefnu y blodau. Dymuna Wyn a Hywel ddiolch i aelodau Capel Mair am eu caredigrwydd  i’w mam.

 

 

IMG 4364

 

 

IMG 4812

 

IMG 4830

 

IMG 4833 

 

© Hawlfraint Capel Mair    Adref  |  Polisi Preifatrwydd