Ar nos Iau 26 ain o Fehefin daeth nifer o aelodau’r gymdeithas i fwynhau barbeciw yn Mhentŵd Isaf, cartref Ann a Dilwyn Vittle. Cafwyd noson o fwynhad yn cymdeithasu o gylch y byrddau.

 photo-2

Y cogyddion Gareth Evans a Delwyn Griffiths.

 

 

photo-1 photo-5 

Yr aelodau yn mwynhau’r wledd. 

 

 

photo-3

Gareth J yng ngofal y bar. 

 

photo-4

Mer Evans ysgrifennydd y Gymdeithas yn cyflwyno blodau i Ann a Dilwyn i ddiolch iddynt am eu croeso a’u caredigrwydd. Ar noson ddigon gwlyb diolch fod ganddynt sied fawr!!!

© Hawlfraint Capel Mair    Adref  |  Polisi Preifatrwydd