photo-2

Ar ddydd Sul yr 22ain o Fehefin bu’r gweinidog Y Parchedig Irfon C. Roberts yn pregethu yng Nghapel Soar y Mynydd.

 

Teithiodd nifer o aelodau Capel Mair, Bethania a Penparc i ymuno yn yr oedfa.

 

Mae’n siwr i bawb dderbyn bendith o fod yn yr oedfa ac yn ôl cerdd Alwyn Thomas ‘wedi teimlo nefol hedd’ o gael profi yr awyrgylch tawel a llonydd sy’n perthyn i’r lle.  

 

 

 

 

    

photo-1

Criw Capel Mair a Bethania y tu allan i’r capel cyn mynd ymlaen i fwynhau swper blasus yng Ngwesty’r Emlyn, Castell Newydd Emlyn.

 

Cyfansoddwyd yr englyn yma gan aelod o’r capel, Emyr Oernant.

‘Ein Duw mewn bro dawel – hen allor

Cwm pell y tir uchel

Yma o hyd roedd ymhêl

A’i hachos yn anochel’

 

 

© Hawlfraint Capel Mair    Adref  |  Polisi Preifatrwydd