Ar noson braf o Fehefin daeth aelodau'r gymdeithas i Pentwd Isaf eleni eto i fwynhau barbeciw ac i gymdeithasu o gylch y byrddau   Mae'r noson hon yn un boblogaidd yng nghalendar yr eglwys  ac yn un mae pawb yn edrych ymlaen ati.  

 photo-3

Y masterchefs Del a Gareth

 

photo-2 

 

photo-4 

 

IMG 6

 

IMG 7

 

IMG 8

 

IMG 9

Pawb yn mwynhau'r wledd. 

 

photo-1

Diolch i Ann a Dilwyn am ein croesawu i'w cartref unwaith eto. Cawsom noson i'w chofio.

© Hawlfraint Capel Mair    Adref  |  Polisi Preifatrwydd