Nadolig

Sion Corn yn galw heibio'r festri

Nadolig

Nadolig

Nadolig

Nadolig

Oedfa Nadolig plant yr Ysgol Sul.

Nadolig

Y plant yn disgwyl anrheg wrth Sion Corn

Nadolig

Oedfa Nadolig ieuenctid Capel Mair

Nadolig

Aelodau y Gymdeithas Ddiwylliadol yn dathlu 'r Nadolig mewn pennill a charol

© Hawlfraint Capel Mair    Adref  |  Polisi Preifatrwydd