Aeth blwyddyn arall heibio a dyma'r Gymdeithas Diwylliadol yn dathlu diwedd tymor llwyddiannus drwy gynnal barbeciw ym Mhentwd trwy garedigrwydd Ann a Dilwyn Vittle. Mae hon yn noson boblogaidd iawn ac yn gyfle i fwynhau'r gwmniaeth a'r cymdeithasu o gylch y byrddau. Cafwyd gwledd i'w fwyta wedi ei goginio gan Geinor a Gareth E.

 BBQ 1

 

BBQ 2 

 

BBQ 3 

 

BBQ 4 

 

BBQ 6 

 

BBQ 6 

 

BBQ 7

Ar ddiwedd y noson cyflwynodd Geinor flodau i Ann fel arwydd o'n diolch.

 

BBQ 8

Diolchwyd i bawb gan llywydd y Gymdeithas, Rhidian a'r Parchedig Irfon Roberts.

BBQ 9

Ar ddiwedd y noson rhaid golchi'r llestri a diolch i Sian a Dyfed am eu gwaith yn y sinc.

BBQ 10

© Hawlfraint Capel Mair    Adref  |  Polisi Preifatrwydd