Ar fore Sadwrn gwlyb a gwyntog o Hydref, teithiodd cwmni o Gapel Mair, Bethania a ffrindiau ar bererindod i Bantycelyn.

 

IMG 3

 

Yno yn disgwyl i'n croesawu roedd Cynthia a Cecil Williams. Mae Cecil yn un o ddisgynyddion William Williams a chawsom ei hanes ganddo gan gyfeirio at ambell ddodrefnyn yn enwedig yr hen gloc a'r tebot a defnyddiau William o ddydd i ddydd.

 IMG 4.pg

 

Wedi sgwrsio ac edrych ar y lluniau a'r creiriau, canwyd emyn o'i waith 'Pererin Wyf' gyda Beti Emanuel wrth y piano.

 

Cyflwynodd Dyfed dusw o flodau i Cynthia fel arwydd o'n gwerthfawrogiad o'u croeso.

 

IMG 2

 

Tynnwyd llun o'r cwmni yn y parlwr gan ei bod yn rhy arw y tu allan.

 

IMG 1

 

Wedi ffarwelio, ymlaen a ni i eglwys hynafol Llanfair ar y Bryn lle'r oedd Mr Dai Gealy yn ein disgwyl i adrodd hanes yr hen eglwys.

 

Canwyd nifer o emynau William Williams yn yr eglwys a Beti wrth yr organ.

 

IMG 5

 

Er gwaethaf y glaw a'r gwynt aeth nifer i weld bedd a chofgolofn yr emynydd yn y fynwent.

 

Daeth amser i droi am adref ond cyn cyrraedd mwynhawyd swper blasus yn Ffostrasol. Diolch i Gareth a Dyfed am drefnu diwrnod i'w gofio.

 

 

 

 

 

© Hawlfraint Capel Mair    Adref  |  Polisi Preifatrwydd