Nodiadau Eglwysig

Marwolaethau
 • Mrs J. O. Roberts, Tregerddan, Rhydypennau
 • Mr Gareth Jerman, Chestnuts

Priodas Arian:
 • Mr a Mrs Llifon Hughes, Gwelfor, Rhoshill

Llongyrarchiadau:
 • Mrs Lynne Thomas, 25 Greenland Meadows, yn dathlu ei phen-blwydd yn 100 oed.
 • Mr a Mrs Delwyn Griffiths, Llwyneithin, ar enedigaeth ŵyr, Aneirin James, mab i Iwan a Hanna, a gor-ŵyr i Mr Aerwyn Griffiths, Y Graig.
 • Mrs Bessie Williams, Westfield: ganed dau gor-ŵyr yn Awstralia.
 • Elis a Branwen Griffiths, ill dau wedi euderbyn yn aelodau o’r Orsedd.
 • Efa Bowen sydd wedi ei phenodi’n brifferch Ysgol y Preseli.
 
Newyddion:
 • Er i Mrs Millie Davies, Hafod-y-maes, ymgartrefu erbyn hyn yn Llandudno, mae’n parhau â’i haelodaeth yng Nghapel Mair.
 • Mae Miss Beti Lloyd, Brynarfor, wedi symud i Gartref Preswyl yn Henllan.
 • Dymunwn rwyddineb a dedwyddwch i Mrs Davies ac i Miss Lloyd yn eu cartrefi newydd.
 • Diolchwn i Mrs Meifis Griffiths am gynorthwyo gyda’r Llestr Blodau
 • yn dilyn ymddeoliad Mrs Margaret Edwards a fu’n gyfrifol am harddu’r bwrdd am flynyddoedd lawer. 

 

 

© Hawlfraint Capel Mair    Adref  |  Polisi Preifatrwydd