Cyffredinol


Rydym yn ymrwymedig  i ddiogelu preifatrwydd ymwelwyr i’r wefan ac mae’r polisi yma’n dangos sut y byddwn yn trafod eich gwybodaeth bersonol.


Pryd bynnag y rhoddwch ddata bersonol,rydych yn caniatai i’w gasgliad a’i ddefnydd yn unol â’r polisi gan gynnwys y defnydd o ‘cookies’ fel yr esbonir isod.


Pan gwneir ymholiad, efallai gofynnir am ddata bersonol e.e. eich enw neu gyfeiriad e bost. Defnyddir hyn i hwyluso unrhyw ohebiaeth rhyngddom a chithau ond ni rannwyd ef âg unrhyw un arall.


Rydym yn casglu data yn awtomatig am ymwelwyr i’r wefan gan ddefnyddio ‘cookies’. Defnyddir y wybodaeth yn anhybus ac ni enwir unrhyw unigolion.


‘Cookies’


Darn o ddata neu neges yw ‘cookies’ sydd yn cael ei ddanfon o’r gweinyddwr we i’ch porwr ac yn cael ei storio ar eich gyriant caled. Ni all ‘cookie’ ddarllen data o’ch gyriant caled na darllen ffeiliau ‘cookie’ sydd yn cael eu creu gan safleoedd eraill. Nid yndynt yn niweidiol i’ch system.


Defnyddir ‘cookies’ yn unig i bwrpasau gweinyddol y wefan ac i roi gwybodaeth am niferoedd yr ymwelwyr i wahanol rannau o’r wefan.

 

Ffotograffau


Defnyddir ffotograffau yn aml i hysbysebu gweithgareddau’r Capel. Rydym yn glynu i’r canllawiau canlynol:-
•    Dangosir ffotograffau yn unig ar ôl derbyn caniatad gan y partion ymglymedig.
•    Pan dynnu’r lluniau o weithgareddau lle mae yna lawer o bobl, nid yw wastad yn bosib cael caniatad gan bawb.
•    Byddwn yn osgoi defnyddio enwau plant ar luniau, heb eu caniatad.
•    Byddwn yn defnyddio enwau oedolion ar luniau os na gofynnir i ni beidio a gwneud.
•    Bydd lluniau sydd yn cynnwys plant  yn ymddangos yn aneglur os ydynt yn cael eu copio neu eu gwneud yn fwy.
•    Os dymunir gopiau o luniau fe’u rhoddir os yw’r caniatad yn cael ei roi.


Cysylltwch


Os hoffech dynnu unrhyw lun o’r wefan, cysylltwch â ni ac fe fyddwn yn siŵr o’i wneud. Os hoffech drafod unrhyw elfen o’r polisi, cysylltwch â ni.


Gwefannau eraill


Mae gan y wefan gysylltiadau â gwefannau eraill. Nid ydym yn gyfrifol  am bolisiau preifatrwydd y gwefannau yma.


Anghywirdebau a cywiriadau


Ein bwriad yw i gadw’r wefan yn gywir ac yn gyfoes. Cysylltwch â ni os oes unrhyw gamgymeriadau neu anghywirdebau.

© Hawlfraint Capel Mair    Adref  |  Polisi Preifatrwydd