IMG 0154

 

 Dyma griw o blant yr ysgol sul yn mynd a bwyd i'r banc bwyd yn Aberteifi.

 

ysgolsul1

Plant yr Egin Glas yn cyflwyno siec o £60 i Apêl Haiti. Codwyd yr arian o
ganlyniad i werthiant Cardiau Nadolig a gynlluniwyd gan blant yr Ysgol Sul.

 

ysgolsul2

Plant yr Egin Glas gydag Enis Davies a ddaeth i’w holi ar gyfer Arholiad yr
Ysgol Sul: Iwan, Gad, Efa, Alaw, Tomos, Guto, Gruffudd, Max, Ifan, Luned,
Summer, Gwen a Telor.
Bu’n rhaid ateb cwestiynau am Stori Noa a chanu ‘Cân yr Haf’.

 

ysgolsul3

Y plant lleiaf wrthi’n dysgu.

© Hawlfraint Capel Mair    Adref  |  Polisi Preifatrwydd