Cyfryngau Cymdeithasol

Er gorfod gohirio oherwydd y cyfyngiadau mewn grym ar yr adeg llwyddwyd yn y diwedd fwynhau ychydig ddyddiau o seibiant ym mhentref hudolus Portmeirion, Mawrth 2022.

Dioch o galon i ffyddloniaid yr eglwys am eu caredigrwydd a’u cefnogaeth.