Cyfryngau Cymdeithasol

Gwelir isod luniau ohoni ar y diwrnod gyda’i meibion Wyn a Hywel a chyda’r gweinidog a’i briod yn cyflwyno blodau a darllen cyfarchiad ar ran yr aelodau. Diolch i Mrs Mair James am anfon y cyfarchiad ac i Mrs Meifis Griffiths an drefnu y blodau. Dymuna Wyn a Hywel ddiolch i aelodau Capel Mair am eu caredigrwydd  i’w mam.