Cyfryngau Cymdeithasol

 

Gweinidog Capel Mair, Aberteifi, y Parchg Irfon Roberts, a swyddogion yr eglwys yn cyflwyno cyfanswm o £900, sef rhoddion o £225 yr un i bedair elusen: Banc Bwyd Aberteifi, Clefyd Parkinson’s, Cartref Nyrsio Glyn Nest (Castellnewydd Emlyn), a Chronfa Lymphoma Leukaemia Myeloma Ysbyty Singleton. Elw yw’r arian o gasgliad rhydd yr eglwys yn ystod 2022.