Cyfryngau Cymdeithasol

Braf gweld yr aelodau wedi ail gydio ynddi yn dilyn y cyfnod clo. Diolch arbennig i Mair Thomas (Llywydd), Siân Griffiths (Ysgrifenyddes) a Delyth Thomas (Trysorydd) am hwyluso’r trefniadau ac am eu gwaith rhagorol ar hyd tymor 2022 -23.