Cyfryngau Cymdeithasol

Darparwyd y dathliad gan ei chwaer ofalus Jean. Gyda thristwch y nodwn iddi gael ei galw adref ychydig amser yn dilyn. Ymadawodd yn dawel ei meddwl iddi wneud ei gorau dros ei brawd. Bu’n ffyddlon a gweithgar yn ein plith ac yn uchel ei pharch fel diacones a. chyd-aelod..